O Fundacji ARTeria

Fundacja ARTeria powstała w 2006 roku. Realizuje różnorodne projekty związane ze wspieraniem szeroko rozumianego rozwoju regionalnego i aktywizacją środowisk lokalnych, z przeciwdziałaniem bezrobociu, z rozwojem samorządności i świadomości obywatelskiej, upowszechnianiem praw człowieka i działaniami wspomagającymi rozwój demokracji.

  • ARTeria to forum spotkania ciekawych ludzi.
  • ARTeria to dialog o współczesnym świecie.
  • ARTeria to kultura bez granic i wielowymiarowa edukacja.

Fundacja ARTeria – jako jedyna polska organizacja pozarządowa – jest członkiem Culture Action Europe, międzynarodowej sieci, która od 1992 roku pełni funkcję swoistego adwokata reprezentującego sektor kultury na poziomie europejskim, aktywnie włączając się we współtworzenie polityki kulturalnej Unii Europejskiej.

Więcej na www.fundacja-arteria.org.