POSZUKUJEMY DO WSPÓŁPRACY

Napisane: 20/09/2011

Doradcy zawodowego:

osoba realizująca doradztwo indywidualne w zakresie wyboru dalszej ścieżki kariery przez uczestników projektu; główne prace obejmują: doradztwo zawodowe, opracowanie indywidualnych planów działania uczestników (w celu doboru szkoleń zawodowych), wsparcie informacyjne i administracyjne dla uczestników projektu, etc.

Trenerów:

prowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami projektu ”Profesjonalne kadry mediów lokalnych” w zakresie treningu umiejętności społecznych, główny zakres obejmuje zajęcia mające na celu usprawnieniu umiejętności komunikacyjnych i autoprezentacji;

prowadzenie zajęć grupowych z uczestnikami projektu ”Profesjonalne kadry mediów lokalnych” w zakresie ABC dziennikarstwa, główny zakres obejmuje zajęcia mające na celu pogłębienie wiedzy uczestników między innymi z zakresu etyki dziennikarstwa oraz dziennikarskiego warsztatu językowego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub osobisty z biurem projektu, w celu przedłożenia CV oraz swojej oferty.