Konferencja podsumowująca

Napisane: 19/11/2012

29 XI 2012 r.  godz. 17.00 - Rondzo Sztuki w Katowicach

Zapraszamy na konferencję podsumowującą realizację projektu „Profesjonalne kadry mediów lokalnych”, która odbędzie się 29 listopada 2012 r. o godz. 17.00 w Rondzie Sztuki w Katowicach. Projekt Fundacji ARTeria, dedykowany profesjonalizacji kadr mediów lokalnych poprzez szereg specjalistycznych szkoleń i warsztatów, miał za zadanie zwiększyć dostęp do aktualnej wiedzy i informacji, a także umiejętności i motywacje pracowników mediów lokalnych w woj. śląskim, a przez to wzmocnić ich konkurencyjność i zdolności do zatrudnienia.

Projekt wynikał zarówno z diagnozy sytuacji w tym sektorze w województwie śląskim, jak również z doświadczeń osób związanych z Fundacją ARTeria w zakresie pracy w mediach lokalnych. Projekt ten był jednocześnie – w pewnym stopniu – odpowiedzią na podejmowany wielokrotnie przez Parlament Europejski, Komisję Europejską i Komitet Ministrów Rady Europy temat pluralizmu w mediach. Studium na ten temat, przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej, wskazuje pluralizm mediów jako dążenie do prezentowania szerokiego wachlarza wartości społecznych, politycznych i kulturalnych, a także opinii, informacji i interesów – także tych lokalnych i regionalnych. Projekt „Profesjonalne kadry mediów lokalnych” był więc unikalną szansą, że śląskie media w większym niż dotychczas stopniu będą realizowały te cele, co wpłynie jednocześnie na podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych osób pracujących w mediach do potrzeb regionalnej gospodarki. Jest to spójne z zapisami eksperckiej diagnozy Narodowy Foresight – Polska 2020. Spojrzenie z przyszłości (pod redakcją E. Bendyka, Warszawa 2009), która wskazuje zasoby fachowej kadry jako jeden z kluczowych elementów kapitału społecznego.

AGENDA KONFERENCJI

17.00 – 17.10 Wenancjusz Ochmann - przywitanie uczestników;

17.10 – 17.30 Anna Ochmann, prezes Fundacji ARTeria Podsumowanie najważniejszych aspektów projektu „Profesjonale kadry mediów lokalnych”;

17.30 – 18.00 dr Patrycja Szostok, Uniwersytet Śląski O instrumentach samorządowego komunikowania lokalnego;

18.00 – 18.30 dr Agnieszka Roguska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Media lokalne na tle mediów globalnych w aspekcie edukacyjnym;

18.30 dyskusja, rozdanie certyfikatów, poczęstunek.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.1.1 w woj. śląskim. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw).